از زمان تشکیل تیم مس در فوتسال این تیم با پسوند ورزقان در لیگ برتر شرکت کرده اما حتی برای یک ثانیه هم در این شهر به میدان نرفته است.