دبیر سازمان لیگ بازهم به جای رئیس کمیته انضباطی حکم صادر کرده و گفته تیم سفیرگفتمان باید به لیگ دو سقوط کند.