عضو تیم ملی فوتسال که در تیم غیرت قزاقستان توپ می زند گفت: دو سال آینده برای فوتسال بسیار مهم است و معتقدم مسئولین باید نگاه ویژه ای به این تیم داشته باشند.