سرپرست تیم مقاومت قرچک از بازی این تیم در لیگ برتر می گوید.