پایگاه خبری فوتسال ایران در رتبه بندی کل پایگاه خبری ایران در رتبه 51 و در بین ورزشی ها، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.