سه رئیس برای یک فوتسال

سه رئیس برای یک فوتسال

باید دید حضور سه مدیر برای فوتسالی که پیش از این با یک مدیرهم موفق بوده چه آینده ای را پیش روی این رشته محبوب قرار می دهد.؛