پرهیزگار: به دنبال برگزاری چند بازی دوستانه برای حفظ آقای گلی شمسایی هستیم/برنامه های برزیل پر است،حریف جایگزین را هفته آینده اعلام می کنیم

پرهیزگار: به دنبال برگزاری چند بازی دوستانه برای حفظ آقای گلی شمسایی هستیم/برنامه های برزیل پر است،حریف جایگزین را هفته آینده اعلام می کنیم

سرپرست کمیته فوتسال گفت: با بر‌نامه‌ریزی و هماهنگی با سرمربی تیم ملی فوتسال به دنبال چند بازی دوستانه بر‌ا‌ی حفظ آقای گلی جهان توسط شمسایی در ایران هستیم.؛