تیم ملی فوتسال ایران با صعود در رنگینگ جهانی در جایگاه سوم جهان قرار گرفتند.