ناظم الشریعه: در کمیته فوتسال اسامی مهم نیستند/بازیکنان قدیمی و با تجربه ،جایگاه ویژه ای در تیم خواهند داشت / در سه سال گذشته همه خواسته های ما برآورده شد

ناظم الشریعه: در کمیته فوتسال اسامی مهم نیستند/بازیکنان قدیمی و با تجربه ،جایگاه ویژه ای در تیم خواهند داشت / در سه سال گذشته همه خواسته های ما برآورده شد

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: تیم ملی فوتبال ساحلی به خاطر برگزار نشدن مسابقات دوستانه با مشکلات زیادی روبه رو شد و امیدوارم این بلا به سر فوتسال نیاید.؛
ترابیان :در دوره کفاشیان کار خاصی انجام نشد/ از این پست فقط برای حضور در مجامع استفاده کردیم!

ترابیان :در دوره کفاشیان کار خاصی انجام نشد/ از این پست فقط برای حضور در مجامع استفاده کردیم!

رئیس سابق کمیته فوتسال با اشاره به دوران ریاست علی کفاشیان در منطقه آسیای میانه AFC گفت: رک و رو راست بگویم از تصدی این سمت از سوی کفاشیان تنها برای حضور در مجامع استفاده کردیم، اما کار خاصی برای منطقه آسیای میانه انجام نشد.؛