خداحافظی نصیرلو از دنیای داوری

خداحافظی نصیرلو از دنیای داوری

با انتخاب محمود نصیرلو داور مطرح فوتسال کشورمان به عنوان سرپرست تیم‌های زیر ۲۰ سال فوتسال ایران ، وی از دنیای قضاوت خداحافظی کرد.؛