مقاومت شهرداری شد و در قرچک ماند!

مقاومت شهرداری شد و در قرچک ماند!

رئیس شورای اسلامی شهر قرچک گفت: با تصویب لایحه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی شهردار قرچک مبنی بر خرید امتیاز تیم فوتسال مقاومت قرچک توسط اعضای شورای اسلامی، امتیاز این تیم لیگ برتری در قرچک باقی ماند.؛