پرهیزکار:میزبانى مسابقات تبریز نشان دهنده قدرت و اعتبار فوتبال ایران است/با وجود مشکلات ارزی و اقتصادی میزبان شدیم

پرهیزکار:میزبانى مسابقات تبریز نشان دهنده قدرت و اعتبار فوتبال ایران است/با وجود مشکلات ارزی و اقتصادی میزبان شدیم

رييس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال با اشاره به برگزارى مسابقات قهرمانى زير ٢٠ سال آسيا در تبريز گفت:برگزارى اين رقابت ها نشان دهنده قدرت و اعتبار فوتبال ايران در آسياست.؛