شمس و شمسایی دوباره مقابل هم

شمس و شمسایی دوباره مقابل هم

حسین شمس و وحید شمسایی که مدت‌ها بود پرچم سفید را در مقابل یکدیگر بالا گرفته بودند حالا ناخواسته وارد جنگی دوباره با هم شده‌اند.؛