صفحه اصلی » پزشکی و تغذیه

photo_2015-06-24_12-43-47
پایگاه خبری فوتسال منتشر می کند

ورزش و تغذیه یک فوتسالیست در ماه رمضان

ورزش و تغذیه ورزشکاران در ایام ماه رمضان از موضوعات دغدغه برانگیز است. به طوری که باید پوشش تغذیه ای مناسبی در این ایام بخصوص در زمان تمرینات داشته باشند، در غیر این صورت بدنشان با مشکل مواجهه خواهد شد.
۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹
ورزش و تغذیه ورزشکاران در ایام ماه رمضان از موضوعات دغدغه برانگیز است. به طوری که باید پوشش تغذیه ای مناسبی در این ایام بخصوص در زمان تمرینات داشته باشند، در غیر این صورت بدنشان با مشکل مواجهه خواهد شد.
۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹
شواهد بسیاری نشان دهنده رابطه بین مصرف غذا و انجام ورزش ها هستند.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۸:۳۲
طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات