ویدئو/ پنالتی جنجالی بازی دبیری-مقاومت

ویدئو/ پنالتی جنجالی بازی دبیری-مقاومت

بازی تیم های دبیری تبریز و مقاومت البرز در ثانیه های پایانی به حاشیه کشیده شد. مقاومتی ها معتقد بودند پنالتی آن ها به اشتباه مردود اعلام شده است. اما داور به دلیل اینکه بازیکنان قبل از ضربه از خط عبور کرده اند، دستور تکرار ضربه را داد.؛