به اهداف ابتدای فصل خود دست پیدا کردیم/ سازمان لیگ باید به سمت عدالت محوری حرکت کند/ در مسیر احیای پاس بزرگ قرار گرفته‌ایم/ پاس تیمی ملی است

به اهداف ابتدای فصل خود دست پیدا کردیم/ سازمان لیگ باید به سمت عدالت محوری حرکت کند/ در مسیر احیای پاس بزرگ قرار گرفته‌ایم/ پاس تیمی ملی است

پاس تهران، تیمی که برای اعاده حیثیت فوتسال تهران و در مسیر پرشکوه و پرصلابت باشگاه پرقدمت پاس وارد مسابقات شد و توانست خود را به همگان ثابت کند.؛
مرثیه ای برای فوتسال فارس

مرثیه ای برای فوتسال فارس

عملکرد فوتسال فارس در سال جاری مطلوب نبوده و تیم های این استان نتوانستند از اعتبار فوتسال این شهر دفاع کنند.؛