پرسپولیس بهزیستی منتظر رای کمیته انضباطی

پرسپولیس بهزیستی منتظر رای کمیته انضباطی

سرخپوشان نسبت به استفاده ایران جهان از دروازه بان محروم اعتراض کرده اند ولی با وجود آنکه این اتفاق در هفته اول بازیها روی داده است، کمیته انضباطی هنوز رای خود را صادر نکرده است.؛