فخیم آقای گل لیگ ۹۲ شد!

فخیم آقای گل لیگ ۹۲ شد!

در حالی که ابتدا احمد اسماعیل پور به عنوان آقای گل لیگ 92 معرفی شده بود اما دبیر کمیته فوتسال از رسیدن این عنوان به فخیم خبر داد.؛