آغاز اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

آغاز اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

دومین اردوی تدارکاتی تیم ملی و منتخب باشگاههای فوتسال ازبعدازظهر امروز 18 آبانماه به مدت 3 روز و سومین مرحله از این اردو از 23 آبانماه به مدت 6 روز در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.؛