اهورا،کم سر و صدا ترین تیم لیگ برتر

اهورا،کم سر و صدا ترین تیم لیگ برتر

تیم اهورای بهبهان که در میان شگفتی همگان موفق به کسب سهمیه لیگ برتر شد فعالیت پر سر و صدایی در نقل و انتقالات نداشته و مشخص نیست وضعیت این تیم برای لیگ برتر به چه ترتیب خواهد بود.؛