جزئیات امتیازات کسب شده توسط نامزدهای گالای ۹۴/ لیست تفکیک شده امتیازات هر نامزد

جزئیات امتیازات کسب شده توسط نامزدهای گالای ۹۴/ لیست تفکیک شده امتیازات هر نامزد

پایگاه خبری فوتسال ایران پس از پایان لیگ و با مشارکت سازمان لیگ فوتسال اقدام به نظرسنجی گسترده از اهالی فوتسال برای انتخاب بهترین های سال 94 کرد و درنهایت از بین 130 کارشناس انتخاب شده آرای نزدیک به 100 نفر اخذ شد .؛