ناظم الشریعه:در تیم ملی ب به دنبال پیدا کردن ستاره هستیم/این تیم تلنگری برای تیم اصلی است/بازیکنان از لباس تیم ملی راضی هستند/در جریان دعوت شمسایی به تیم ملی نیستم

ناظم الشریعه:در تیم ملی ب به دنبال پیدا کردن ستاره هستیم/این تیم تلنگری برای تیم اصلی است/بازیکنان از لباس تیم ملی راضی هستند/در جریان دعوت شمسایی به تیم ملی نیستم

ناظم الشریعه اعتقاد دارد پیشرفت فوتسال از نظر سخت افزار با شیب ملایمی درحال انجام است و می توان امیدوار بود این رشته روزهای خوبی را در پیش داشته باشد.؛