حکایت تلخ دیگری از لیگ نوزدهم /مطرح های بدون تیم

حکایت تلخ دیگری از لیگ نوزدهم /مطرح های بدون تیم

در نیمکت مربیان چند تیم چهره های گمنام،کم نام ونشان، جوان و بدون کارنامه قرار دارند که احتمالابا مبالغی کم عطش حضور در لیگ برتر را به جان خریدند تا شاهد بیرون ماندن مربیان سرشناس و مطرح از گود مربیگری باشیم.؛