حیدریان: با من هم برای تبانی صحبت کردند!/ با فوت مادرم کمرم شکست/ ۲۰۰میلیون در رستوران برای تبانی خرج کردند/ مثل معتادها زندگی را رها کرده بودم!

حیدریان: با من هم برای تبانی صحبت کردند!/ با فوت مادرم کمرم شکست/ ۲۰۰میلیون در رستوران برای تبانی خرج کردند/ مثل معتادها زندگی را رها کرده بودم!

کاپیتان اسبق تیم ملی از سال های غیبتش در فوتسال می‌گوید. حیدریان معتقد است کسی او را حذف نکرده اما اتفاقاتی مثل تبانی و مرگ عزیزانش باعث شد تا مدتی مثل معتادها دست از زندگی کشیده و تنها سپری شدن عمر را ببیند. او اما اعلام می‌کند با قدرت بازگشته و برای آینده برنامه‌های زیادی دارد.؛