طیبی به جای طیبی؟

طیبی به جای طیبی؟

از گوشه و کنار شنیدیم مصطفی طیبی بازیکن اسبق تیم ملی که پس از یک دوره مصدومیت به فوتسال برگشته پس از اینکه با تیم طرح و توسعه الوند به توافق نرسید در آستانه پیوستن به تاسیسات دریایی قرار دارد.؛
رباط پای راست طیبی هم پاره شد!

رباط پای راست طیبی هم پاره شد!

پس از پارگی رباط پای چپ مصطفی طیبی در نیم‌فصل لیگ گذشته، این بار رباط صلیبی پای راست وی در آستانه نیم‌فصل پاره شده است.؛
مصطفی طیبی کجاست؟!

مصطفی طیبی کجاست؟!

ملی پوش سابق فوتسال در حالی وارد فوتبال شده که هیچ موفقیتی در این رشته نسبت به فوتسال به دست نیاورده است.؛