فوتسال باشگاهی ، امروز از خواب بیدار می شود/ یک لیگ، چند مدعی و نگرانی هایی که داریم

فوتسال باشگاهی ، امروز از خواب بیدار می شود/ یک لیگ، چند مدعی و نگرانی هایی که داریم

تعطیلی هفت ماهه لیگ امروز به پایان می رسد و هر چند نا منظم و در شرایطی بد، با این حال دوباره کوران مسابقات باشگاهی داغ می شود.در سال جام جهانی همه نگرانی هایی داریم با همه این تفاسیر لیگ فوتسال ایران با ستاره های بی بدیلش هیجان و حرارت خاص خود را برای دوستداران فوتسال خواهد داشت.؛