جام‌جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی

گروه A

ردهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱قزاقستان۳۲۱۰۱۰۲۸۷
۲تیم ملی فوتسال ونزوئلا۳۲۱۰۴۲۲۷
۳تیم ملی فوتسال کاستاریکا۳۱۰۲۷۹۳
۴تیم ملی فوتسال لیتوانی۳۰۰۳۳۱۱۰

۲۱ شهریور ۱۴۰۰

قزاقستان ۶ – کاستاریکا یک / (گزارش بازیگزارش تصویری)

لیتوانی یک – ونزوئلا ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

کاستاریکا صفر – ونزوئلا یک / (گزارش بازیگزارش تصویری)

لیتوانی صفر – قزاقستان ۳ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۷ شهریور ۱۴۰۰

کاستاریکا ۲ – لیتوانی ۶ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

ونزوئلا یک – قزاقستان یک/ (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————————————————————————–

گروه B

ردهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱اتحادیه فوتسال روسیه۳۳۰۰۱۷۳۱۴۹
۲ازبکستان۳۱۰۲۸۱۰۳
۳تیم ملی فوتسال گوآتمالا۳۱۰۲۹۱۴۳
۴تیم ملی فوتسال مصر۳۱۰۲۷۱۴۳

۲۱ شهریور ۱۴۰۰

اتحادیه فوتسال روسیه ۹ – مصر صفر / (گزارش بازیگزارش تصویری)

ازبکستان ۴ – گوآتمالا ۵ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مصر ۶ – گوآتمالا ۳ / (گزارش بازی گزارش تصویری)

ازبکستان ۲ – اتحادیه فوتسال روسیه ۴ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۷ شهریور ۱۴۰۰

مصر یک – ازبکستان ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

گوآتمالا یک – اتحادیه فوتسال روسیه ۴ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————————————————————————–

گروه C

ردهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱پرتغال۳۲۱۰۱۴۴۱۰۷
۲تیم ملی فوتسال مراکش۳۱۲۰۱۰۴۶۵
۳تایلند۳۱۱۱۱۱۹۲۴
۴تیم ملی فوتسال جزایر سلیمان۳۰۰۳۴۲۲-۱۸۰

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

مراکش ۶ – جزایر سلیمان صفر / (گزارش بازیگزارش تصویری)

تایلند یک – پرتغال ۴ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۵ شهریور ۱۴۰۰

جزایر سلیمان صفر – پرتغال ۷ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

تایلند یک – مراکش یک / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

جزایر سلیمان ۴ – تایلند ۹ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

پرتغال ۳ – مراکش ۳ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————————————————————————–

گروه D

ردهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱تیم ملی فوتسال برزیل۳۳۰۰۱۸۲۱۶۹
۲تیم ملی فوتسال جمهوری چک۳۱۱۱۶۶۰۴
۳ویتنام۳۱۱۱۵۱۲۴
۴تیم ملی فوتسال پاناما۳۰۰۳۴۱۳۰

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

پاناما یک – جمهوری چک ۵ /  (گزارش بازیگزارش تصویری)

ویتنام یک – برزیل ۹ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۵ شهریور ۱۴۰۰

پاناما ۲ – ویتنام ۳ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

برزیل ۴ – جمهوری چک صفر / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

برزیل ۵ – پاناما یک / (گزارش بازیگزارش تصویری)

حمهوری چک یک – ویتنام یک / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————————————————————————–

گروه E

ردهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱اسپانیا۳۳۰۰۱۲۳۹۹
۲تیم ملی فوتسال پاراگوئه۳۲۰۱۶۶۰۶
۳ژاپن۳۱۰۲۱۱۱۰۱۳
۴تیم ملی فوتسال آنگولا۳۰۰۳۶۱۶-۱۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۰

پاراگوئه صفر – اسپانیا ۴ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

آنگولا ۴ – ژاپن ۸ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۶ شهریور ۱۴۰۰

اسپانیا ۴ – ژاپن ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

آنگولا یک – پاراگوئه ۴ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۹ شهریور ۱۴۰۰

اسپانیا ۴ – آنگولا یک / (گزارش بازیگزارش تصویری)

ژاپن یک – پاراگوئه ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————————————————————————–

گروه F

ردهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
۱تیم ملی فوتسال آرژانتین۳۳۰۰۱۷۳۱۴۹
۲ایران۳۲۰۱۸۶۲۶
۳صربستان۳۱۰۲۱۱۷۴۳
۴تیم ملی فوتسال ایالات متحده آمریکا۳۰۰۳۲۲۲-۲۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۰

صربستان ۲ – ایران ۳ / (گزارش بازیگزارش تصویری اولگزارش تصویری دوم)

آرژانتین ۱۱ – ایالات متحده آمریکا صفر / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۶ شهریور ۱۴۰۰

ایران ۴ – ایالات متحده آمریکا ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری اولگزارش تصویری دوم)

آرژانتین ۴ – صربستان ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————

۲۹ شهریور ۱۴۰۰

ایران یک – آرژانتین ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

ایالات متحده آمریکا صفر – صربستان ۷ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————————————————————————–

 مرحله یک‌هشتم نهایی

۳۱ شهریور ۱۴۰۰:

بازی ۳۷: اتحادیه فوتسال روسیه ۳ – ویتنام ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

بازی ۳۸: ونزوئلا ۲ – مراکش ۳ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

اول مهر ۱۴۰۰:

بازی ۴۰: آرژانتین ۶ – پاراگوئه یک / (گزارش بازیگزارش تصویری)

بازی ۴۱: قزاقستان ۷ – تایلند صفر / (گزارش بازیگزارش تصویری)

بازی ۳۹: برزیل ۴ – ژاپن ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

۲ مهر ۱۴۰۰:

بازی ۴۴: ازبکستان ۸ – ایران ۹ / (گزارش بازی گزارش تصویری اولگزارش تصویری دوم)

بازی ۴۲: پرتغال ۴ – صربستان ۳ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

بازی ۴۳: اسپانیا ۵ – جمهوری چک ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

——————————————————————————————————–

 مرحله یک‌چهارم نهایی

۴ مهر ۱۴۰۰:

بازی ۴۵: مراکش صفر – برزیل یک / (گزارش بازیگزارش تصویری)

بازی ۴۶: اتحادیه فوتسال روسیه ۱ (۴) – آرژانتین ۱ (۵) / (گزارش بازیگزارش تصویری)

۵ مهر ۱۴۰۰:

بازی ۴۷: اسپانیا ۲ – پرتغال ۴ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

بازی ۴۸: قزاقستان ۳ – ایران ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری اولگزارش تصویری دوم)

——————————————————————————————————-

 مرحله نیمه‌نهایی

۷ مهر ۱۴۰۰:

بازی ۴۹: برزیل یک – آرژانتین ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

۸ مهر ۱۴۰۰:

بازی ۵۰: پرتغال ۲ (۴) – قزاقستان ۲ (۳) / (گزارش بازی گزارش تصویری)

——————————————————————————————————–

دیدارهای نهایی

۱۱ مهر ۱۴۰۰

دیدار رده‌بندی: برزیل ۴ – قزاقستان ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری)

دیدار نهایی: آرژانتین یک – پرتغال ۲ / (گزارش بازیگزارش تصویری اول – گزارش تصویری دوم)

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.