بازی کثیف سیخی چند؟!

بازی کثیف سیخی چند؟!

باشگاه گیتی پسند اصفهان به دنبال اتفاقات ناگوار بازی با قرچک و فحاشی های بی حد و اندازه از طریق بلند گوی ورزشگاه به بازیکنان گیتی پسند، بیانیه ای بسیار تند و با الفاظ عجیب صادر کرده است.؛
جاوید:همیشه فحاشی‌های فوق منشوری در قرچک سرداده می‌شود !/ مجلس گردان عروسی به بازیکنان توهین می کرد

جاوید:همیشه فحاشی‌های فوق منشوری در قرچک سرداده می‌شود !/ مجلس گردان عروسی به بازیکنان توهین می کرد

بازیکن ملی پوش گیتی پسند با بیان اینکه همیشه فحاشی‌های فوق منشوری در قرچک سرداده می‌شود، گفت: مشکل به مدیریت منصوری برمی‌گردد، چرا که همیشه در برابر این توهین‌ها شانه خالی کرده‌ و می‌گوید ما نمی‌توانیم کنترل کنیم!؛