تک ماده فوتسال با بازگشت مردودی ها

تک ماده فوتسال با بازگشت مردودی ها

مسئولان باشگاه دبیری تبریز با تصمیمی که گرفتند نه تنها چراغ یکی از پایگاه‌های فوتسال ایران را خاموش کردند بلکه زمینه بازگشت تیم سقوط کننده را فراهم کردند.؛