رقابت سه ایرانی بر سر کفش نقره ای

رقابت سه ایرانی بر سر کفش نقره ای

رقابت های جام باشگاه های آسیا در حالی به روزهای حساس خود نزدیک می شود که رقابت برای کسب عنوان آقای گلی این رقابت ها بسیار مهیج و جذاب است و حضور بازیکنان ایرانی در تیم های مختلف قاره کهن بر این جذابیت اضافه می کند.؛