نمازی:مقاومت هیچ تاکتیکی نداشت/ زرخانلی حتی توان جمع کردن بازیکنان خودش را ندارد/همین را کم داشتیم که زرخانلی بخواهد اخلاق را به ما یاد بدهد

نمازی:مقاومت هیچ تاکتیکی نداشت/ زرخانلی حتی توان جمع کردن بازیکنان خودش را ندارد/همین را کم داشتیم که زرخانلی بخواهد اخلاق را به ما یاد بدهد

کاپیتان تیم حفاری خوزستان در واکنش به اظهارات رضا زرخانلی سرمربی تیم مقاومت قرچک در مورد خودش، صحبت‌هایی را مطرح کرد که در ادامه از خاطرتان می‌گذرد.؛