افضل:باید با گلهای زیاد مقاومت را شکست می دادیم/آیا تعظیم کردن و دست بلند کردن برای هواداران، توهین محسوب می‌شود؟/اگر تماشاگران به من توهین می‌کنند برایم مهم نیست/ بازیکنان در همه بازی‌ها با استرس وارد زمین می‌شوند
شمسایی:فنی نباختیم و فقط روی اتفاقات شکست خوردیم/ تیمی که قهرمان می‌شود حداقل ۴ شکست را تجربه می‌کند/ مقصر اصلی باخت من هستم/داوران را ندیده بودم

شمسایی:فنی نباختیم و فقط روی اتفاقات شکست خوردیم/ تیمی که قهرمان می‌شود حداقل ۴ شکست را تجربه می‌کند/ مقصر اصلی باخت من هستم/داوران را ندیده بودم

مربی - بازیکن تیم فوتسال تأسیسات دریایی گفت: به خاطر عرق کردن بیش از حد بازیکنان کف سالن بندرعباس خیس شده بود و مثل پیست پاتیناژ بود.؛