ترابیان:بی غم برای نشستن روی نیمکت مس در جام باشگاههای آسیا منع قانونی ندارد/هر بازیکن کمکی در جام باشگاههای آسیا باید حضوری۶ ماهه در آن تیم داشته باشد

ترابیان:بی غم برای نشستن روی نیمکت مس در جام باشگاههای آسیا منع قانونی ندارد/هر بازیکن کمکی در جام باشگاههای آسیا باید حضوری۶ ماهه در آن تیم داشته باشد

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی گفت: هر بازیکن کمکی در جام باشگاههای آسیا از سال ۲۰۱۹ باید حضوری۶ ماهه و ثابت شده ای در آن تیم داشته باشد.؛