طاهری:این شرایط، شرایطی نیست که تیم سوم دنیا باید داشته باشد/ با پول‌هایی که پیشنهاد می‌شود هیچ کاری نمی‌شود انجام داد/ببینم وضعیت تغییری نمی‌کند شاید لژیونر شدم

طاهری:این شرایط، شرایطی نیست که تیم سوم دنیا باید داشته باشد/ با پول‌هایی که پیشنهاد می‌شود هیچ کاری نمی‌شود انجام داد/ببینم وضعیت تغییری نمی‌کند شاید لژیونر شدم

«باورتان می‌شود نتوانستم بازی‌های لیگ را تا این هفته ببینم؟ سختم بود، اعصابم بهم می‌ریخت. من هنوز می‌خواهم بازی کنم، آماده هم هستم، خوب تمرین می‌کنم، اما این وضعیت فوتسال ماست، اینهمه مربی و بازیکن بیرون مانده‌اند چون فوتسال پول ندارد.»؛