عراقی زاده:حضور بازیکنان فوتسال در لیگ چین به سود تیم ملی نیست/ شرایط به گونه ای نیست که سرمایه گذاران برای توجه بیشتر به فوتسال ترغیب شوند

عراقی زاده:حضور بازیکنان فوتسال در لیگ چین به سود تیم ملی نیست/ شرایط به گونه ای نیست که سرمایه گذاران برای توجه بیشتر به فوتسال ترغیب شوند

قائم مقام باشگاه گیتی پسند اصفهان گفت: حضور بازیکنان فوتسال ایران در لیگ کشورهایی نظیر چین باعث افت آنان و در نتیجه ضعف تیم ملی ایران می شود.؛
فرصت‌هایی که از دست می‌رود

فرصت‌هایی که از دست می‌رود

فوتبال و فوتسال، تفاوت از زمین تا آسمان است. برای توپ گرد و مستطیل سبز همه بسیج می شوند، از کوچک و بزرگ اما برای فوتسال ماجرا به گونه ای دیگر رقم می خورد و باید پرسید مگر متولی هر دوی آنها در کشور ما یک فدراسیون نیست؟؛