شمسایی:تنها نامی از فوتسال باقی مانده است / یک نفر همیشه بین بازیکنان تفرقه و اختلاف می‌اندازد/نتیجه عدم همراهی یکی از مسئولان را در این سفر دیدیم/پیروزی مقابل روسیه قابل توجه بود

شمسایی:تنها نامی از فوتسال باقی مانده است / یک نفر همیشه بین بازیکنان تفرقه و اختلاف می‌اندازد/نتیجه عدم همراهی یکی از مسئولان را در این سفر دیدیم/پیروزی مقابل روسیه قابل توجه بود

ملی‌پوش سابق فوتسال گفت: متاسفانه بیشتر مربیان بزرگ رفته‌اند و هیچ کس راضی نیست؛ تنها یک نام از فوتسال باقی مانده است.؛