سلیمانی:دوستانی که مدعی هستند چه از جان فوتسال می‌خواهند؟/در اصفهان هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته و یک درگیری عادی بوده است/در فوتبال چشم تماشاگری کور شد و اینقدر شلوغ نکردند/بچه جبهه و جنگ هستم