مس اولین تیم می شود؟

مس اولین تیم می شود؟

سایت‌ای اف سی نوشت مس سونگون قصد دارد با دفاع از عنوان قهرمانی خود، اولین تیم تاریخ مسابقات شود که توانسته از جایگاه خود دفاع کند.؛