روح‌بخش: بودن‌ها و نبودن‌ها در ورزش حرفه‌ای طبیعی‌ست / فرش آرا تیم خود من است

روح‌بخش: بودن‌ها و نبودن‌ها در ورزش حرفه‌ای طبیعی‌ست / فرش آرا تیم خود من است

این بودن و نبودن طبیعت ورزش حرفه‌ای است. من سه سال در خدمت باشگاه فرش آرا بودم و آنجا خانه من است. اما امسال شرایط به گونه‌ای پیش رفت که از جانب باشگاه با من تماسی در ارتباط با عقد قرارداد برقرار نشد.؛