ماموریت جدید آقای گل

ماموریت جدید آقای گل

تیم گیتی پسند در حالی توانست با نتیجه ۴ بر ۱ راگا را در اصفهان شکست دهد که آقای گل لیگ با نقش جدیدی وارد میدان شده بود.