روایت واگذاری امتیاز فردوس و افرادی که با سنگ‌اندازی مانع این کار می شدند

روایت واگذاری امتیاز فردوس و افرادی که با سنگ‌اندازی مانع این کار می شدند

مدیرکل ورزش و جوانان قم با اشاره به شیطنت برخی افراد در واگذاری مالکیت تیم فردوس گفت: ابتدای فصل مالک سابق فردوس به بنده اعلام کرد به خاطر مشکلات مالی توانایی مدیریت تیم را ندارد ما هم در پاسخ گفتیم فقط موافق فروش به سرمایه‌گذار قمی هستم.