ساکت: موفقیت فوتسال، متعلق به مردم و جامعه فوتبال است/ قرار نبود تیم ملی آشپز داشته باشد

ساکت: موفقیت فوتسال، متعلق به مردم و جامعه فوتبال است/ قرار نبود تیم ملی آشپز داشته باشد

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران،محمدرضا ساکت در مراسم استقبال از تیم ملی فوتسال به واسطه کسب دوازدمین قهرمانی در آسیا اظهار کرد: از عزیزان‌ ما در بخش رسانه تشکر می‌کنم که در هر زمان و ساعتی همراه تیم‌های ملی هستند و امروز هم تیم ملی فوتسال را تنها نگذاشتند. تیم ملی فوتسال از یک