شمس : یکی از مهمترین ضرورت‌ها، استقلال کامل فوتسال از فوتبال در فدراسیون  است

شمس : یکی از مهمترین ضرورت‌ها، استقلال کامل فوتسال از فوتبال در فدراسیون است

مدرس رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) گفت: برای توسعه و ارتقای فوتسال ایران یکی از مهمترین ضرورت‌ها، استقلال کامل این رشته از فوتبال در فدراسیون کشور است که اکنون در یک بخش در کنار هم فعالیت دارند.؛