لیگ فوتسال و چالش لیگ بودن

لیگ فوتسال و چالش لیگ بودن

برگزاری لیگ برتر فوتسال به صورت گروهی چندان جالب نیست و می‌توان در روزهای کرونایی با تدابیری آن را به صورت بهتر برگزار کرد.