تیمداری نماینده لیگ برتری فوتسال در قم قطعی است

تیمداری نماینده لیگ برتری فوتسال در قم قطعی است

سرپرست تیم فوتسال محمدسیما گفت: به دلیل اینکه اجازه خروج از استان امتیاز این تیم توسط مسئولین داده نمی شود مطمئنا تیمداری در داخل استان قم صورت می گیرد ولی مهم ترین مسئله چگونگی حضور این تیم در فصل آینده لیگ برتر فوتسال کشور است