طاهری : خرید تیم هایپر شاهین شهر در حد صحبت بوده است / به عنوان مسئولیت اجتماعی از کمک به ورزش دریغ نخواهیم کرد

طاهری : خرید تیم هایپر شاهین شهر در حد صحبت بوده است / به عنوان مسئولیت اجتماعی از کمک به ورزش دریغ نخواهیم کرد

مدیرعامل باشگاه نامی نو گفت: دوستان برای رساندن تیم فوتسال هایپرشاهین شهر از لیگ دسته دو به لیگ برتر سختی‌های زیادی را متحمل شدند، درلیگ برتر بحث سخت افزار و تأمین منابع مالی بسیار مهم است؛ امیدوارم در سال جدید نیز مالکین کنونی هدایتگر این تیم باشند.