شمسایی: بازیکنانم باید روحیه جنگندگی و آمادگی برای تمرینات سخت را داشته باشند/گیتی‌پسند باید برای تقابل با هر تیمی آمادگی لازم را داشته باشد

شمسایی: بازیکنانم باید روحیه جنگندگی و آمادگی برای تمرینات سخت را داشته باشند/گیتی‌پسند باید برای تقابل با هر تیمی آمادگی لازم را داشته باشد

مربی_بازیکن تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: به طور قطع بازیکنانی که با من کار می‌کنند باید روحیه جنگندگی و آمادگی برای تمرینات سخت را داشته باشند و همچنین از تلاش بی‌وقفه برای موفقیت دست برندارند.