ملی پوش جوانان با گیتی پسند تمدید کرد

ملی پوش جوانان با گیتی پسند تمدید کرد

بازیکن ملی پوش جوانان کشور بعد از مذاکره با مدیران باشگاه ، قرارداد خود را با این باشگاه تمدید نمود و فصل ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ در تیم وحید شمسایی بازی خواهد کرد.