تعطیلی تمرینات منصوری قرچک!

تعطیلی تمرینات منصوری قرچک!

این روز‌ها به دلیل برخی مشکلات به وجود آمده، هنوز وضعیت این تیم منصوری برای حضور در رقابت‌های نیم فصل دوم مشخص نیست.