فرش‌آرا و مسئله شخصیت قهرمانی

فرش‌آرا و مسئله شخصیت قهرمانی

جمله‌ای معروف از الکس فرگوسن وجود دارد که می‌گوید «تیم با‌شخصیت و قهرمان تیمی است که توانایی بردن تیم‌های ضعیف را هم داشته باشد.‌»